Serbest Liman Şirketi

Serbest Liman Şirketi
Gazi Mağusa Serbest Liman ve Bölge Şirketi (SLBT) Türkiye'de ve dünyada emsalleri bulun serbest Liman bölgelerinde kurulup satışlarını yurtdışına yapan şirket türüdür. Bu şirketler Fasıl 113 - Şirketler Kanunu'nda gerekli kılınan bütün koşullara uymalıdırlar. Serbest Liman Şirketi kuruluşuna onayı Gazi Mağusa Serbest Liman'da bulunan mukayyitlik vermektedir. Bu bölge'den hizmet veren bazı Türkiye merkezli şirketler: Ofis Game, BTC Turk, Webadam . Kuzey Kıbrıs'ın en büyük limanı olan Gazi Mağusa Limanı vergi avantajlı şirket kuruluşları için çok önemli bir duraktır. Gazimağusa'da yeralan Serbest Liman ve Bölge, her türlü ticaret ve yatırımlar için 103.000 m2'lik alanı kapsayan bir alandır. Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi orta doğu ve yakın doğu ülkeleri için üretim fırsatlarının yanında yabancı yatırımcılara transit ticaret için fırsatlar sunar. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile bilişim şirketleri de bu bölgede herhangi fiziki bir…
Read More

Uluslararası İşletme Şirketi (Kıbrıs Offshore Şirketi)

Uluslararası İşletme Şirketi
Uluslararası İşletme Şirketi (Kıbrıs Offshore Şirketi) Offshore Şirketi'nin diğer şirket türlerinden farklı olarak Emanetçi (Trust) üzerinden hizmet verme imkanları vardır. Emanetçi'ler KKTC yasalarına göre Emanetçi Ruhsatı'na sahip kimseler olmalıdır. Emanetçi kullanan şirketlerin hissedar bilgileri halka açık değildir. Emanetçi Vekaletname'si ilgili Bakanlık'ta gizlilik içerisinde muhafaza edilir ve Mahkeme kararı olmadan kimseye açıklanamaz. Bu yapı ile hizmet veren bazı Türkiye merkezli şirketler: Ata Game, Game Sultan, Joy Game . KKTC’de yürürlükte olan Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası tahdında tescil olunan ve bu yasa kuralları ile faaliyet gösteren Uluslararası İşletme Şirketleri (UİŞ), Yasanın sağladığı imkanlar çerçevesinde faaliyetlerini tamamen yurt dışına yönelik yürütürler.UİŞ’ler yıllık net karları üzerinden %1 oranında Kurumlar Vergisi öderler.Bunun dışında UİŞ’ler yaptıkları faaliyetler dolayısı ile herhangi bir vergiye tabi değildirler.Sadece çalıştıracakları personelin vergi ve sosyal güvenlik yatırımlarını yapmakla sorumludurlar. Uluslararası işletme şirketleri ana sözleşmeleri'nde öngörülen her türlü faaliyetlerini tamamen…
Read More