Serbest Liman Şirketi

Home / Serbest Liman Şirketi / Serbest Liman Şirketi

Gazi Mağusa Serbest Liman ve Bölge Şirketi (SLBT)

Türkiye’de ve dünyada emsalleri bulun serbest Liman bölgelerinde kurulup satışlarını yurtdışına yapan şirket türüdür. Bu şirketler Fasıl 113 – Şirketler Kanunu’nda gerekli kılınan bütün koşullara uymalıdırlar. Serbest Liman Şirketi kuruluşuna onayı Gazi Mağusa Serbest Liman’da bulunan mukayyitlik vermektedir. Bu bölge’den hizmet veren bazı Türkiye merkezli şirketler: Ofis Game, BTC Turk, Webadam .

Kuzey Kıbrgazi-magosa-serbest-liman-2ıs’ın en büyük limanı olan Gazi Mağusa Limanı vergi avantajlı şirket kuruluşları için çok önemli bir duraktır.

Gazimağusa’da yeralan Serbest Liman ve Bölge, her türlü ticaret ve yatırımlar için 103.000 m2’lik alanı kapsayan bir alandır. Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi orta doğu ve yakın doğu ülkeleri için üretim fırsatlarının yanında yabancı yatırımcılara transit ticaret için fırsatlar sunar.

Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile bilişim şirketleri de bu bölgede herhangi fiziki bir girişimde bulunmadan yurtdışına vergisizm satış yapabilmektedir. İstenildiği taktirde Serbest Bölge’de fabrika yada depo alınarak yurtdışına satış yapılabilmektedir.

Serbest Liman  işletme izni almış olan işletmelerin faaliyet ve işlemlerinden doğan kazançları, gelir vergisi ile kurumlar vergisinden muaftır.Ancak Serbest Liman ve Bölgede imal edilip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ihraç edilen mallar dışında kalan mal veya hizmetlerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ihracından sağlanan kazançlar, bu muafiyet kapsamı dışındadır.

Her türlü dövizin  Devlet nezdinde döviz pozisyonu tutmaya yetkili bankalara transferi (External Account), bu bankalardan  dış ülkelere yine döviz olarak transferi, Serbest Bölgedeki bankalara getirilmesi ve bu bankalardan başka ülkelere transferi serbesttir. Ayrıca dövizin  Devlet nezdinde döviz pozisyonu tutmaya yetkili bankalara transferi (External Account), bu bankalardan  dış ülkelere yine döviz olarak transferi, Serbest Bölgedeki bankalara getirilmesi ve bu bankalardan başka ülkelere transferi serbesttir.

Elde edilen kazanç ve sermayenin herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan serbestçe ihracı yapılabilmektedir. Ayrıca Faaliyet ve işlemler gümrük vergisi ve diğer dolaylı vergilerden(KDV dahil) istisnadır. Yabancı uzman, mühendis ve teknik personel çalıştırma olanağı verilmektedir.Ancak, Serbest Liman Serbest Limave Bölge’den yurt dışına gönderilen mallar dışında kalan ve transit ticarete yönelik mal ve hizmetlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ihracından sağlanan kazançlar bu muafiyetler kapsamının dışındadır.

Serbest bölge şirketlerinde herhangi bir yıllık lisans ücreti yoktur. Ancak kuruluş işlemleri Gazi Mağusa Serbest Liman İdaresi altında yapılmasından dolayı daha uzun bir süreç gerektirebilmektedir. Bu tür şirketlerde Kurumlar vergisi,gelir vergisi, KDV gibi vergilerden tamamen muafiyet mevcuttur.Uluslararası İşletme Şirketleri’nde olduğu gibi %1’lik Vergi yoktur.

 

error: Bu site\\\'deki bilgileri kopyalamadan önce bizimle temasa geçin: [email protected]