Limited Mahalli Şirket

Home / Limited Mahalli Şirket

Kıbrıs’ta iş kuracaklar için çözüm: Mahalli Şirket

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gelişmiş bankacılık sistemi, Türk Lirası Para birimi, eğitimli nüfusu ve vergi muafiyetli şirket olanakları ile sizlere çeşitli şirket kurma avantajlarını sunmaktadır.

Kuzey Kıbrkibris-sirket-kurulusuıs sınırları içerisinde iç pazara yönelik işlem yapacak işletmeler için Mahalli Şirket kurulmalıdır. Kuzey Kıbrıs’ta şirket kuruluşları temeli İngiltere Hukuğu olan (1948 Companies Act – Chapter 113)  Fasıl 113 Şirketler Yasası altında gerçekleşri.

Bu şirketlerin azami iki kurucu ortağı, en az bir Direktörü ve bir Sekreteri bulunur. Hissedarlar Genel Kurul kararlarını, Direktör ve Sekreter ise yönetim kurulu kararlarını şirket tüzüğü ve Fasıl 113’de verilen şartlar çerçevesinde alırlar.

Her şirketin ayrıca şirket amaçlarını ve faaliyet alanını gösteren Şirket Ana Sözleşmesi ve Şirketin nasıl yönetileceğini gösteren bir Şirket Tüzüğü olur.

Başvuru için aşağıdaki dökümanların hazır olması gerekir:

  • İsim yoklaması formu hazırlanır.
  • Şirketin Anasözleşmesi ve Tüzüğü hazırlanır. Şirketin ismi, adres bilgileri, amaç ve kuruluş gayeleri direktörler yapısı, hisse yapısı,vs. sermayesi maddeler halinde hazırlanır. Şirketimiz sizlere bu önemli evrakların hazırlanmasında destek verecektir.
  • M.Ş.1(Şirket Kuruluş Yemini),  M.Ş.2 (Şirket Adres Bilgileri) ve M.Ş.3 (Şirket Yönetim Kurulu) formları usulüne uygun olarak doldurulur. Anasözleşme ve tüzük’le ayrıca gerekli kimlik bilgileri de istenir. (Kimlik asılları ve sureti yabancı ise pasaport ve sureti vs.)
  • Sermaye Harcı Şirketin tescilinden önce şirketin kayıtlı sermayesi üzerinden öngörülen sermaye harcı hesaplandıktan sonra Gelir ve Vergi dairesi yada şubelerine yatırılır.

Mahalli Şirket (M.Ş.)

Mahalli Şirket, Fasıl 113 Şirketler Yasası altında kurulan,  hissedarları gerek yabancı gerekse yerli olsun, Limited Şirketlerin hepsine birden mahalli şirketler denir. Mahalli Şirketler KKTC sınırları içerisinde ticari faaliyetlerini yürütürler.

Şirket hissedarları tümüyle KKTC vatandaşı değilse asgari sermaye tutarı 100,000USD olmalıdır. Ayrıca yabancı hissedarın sermayesi kadar tutarın Mutasavvar Banka hesabına bloke edilmesi gerekmektedir. Bu tutarı sağlamak için alternatif finans kaynakları mevcuttur. Şirket kuruluş aşamasında sizlere bu konuda danışmanlık hizmeti verebiliriz.

Şirket direktörü KKTC vatandaşı olmayacaksa asgari 20,000TL’lik 18 aylık teminat mektubunun KKTC bankalarında Vergi Dairesi’ne Vergi Güvenilirlilik Yazısı için sunulması gerekir.

Kurulum masrafları şirketin yapısına ve faaliyetine göre değişiklik göstereceğinden maliyetler için bizimle temasa geçin.

Yabancı Şirket (Y.Ş.)

Yabancı Şirket (Şube) K.K.T.C. sınırları dışında kurulmuş olan ve K.K.T.C.’de bir şube açmak suretiyle faaliyette bulunan şirketlere yabancı şirket (şube) denir. Yabancı Şirketler hissedarlarının ayrı ayrı KKTC’ye kayıt yaptırmalarını gerektirmeden, Yurtdışında kurulmuş olan şirketlerinin şubelerini Kıbrıs’ta açabilmekte ve bu şirketlerin altında istihdam yapabilmektedir.

Bu tür şirketin kurulabilmesi için istenilen ek belgeler: Şirkette yer alan hissedarların en son tarihe göre sıralanmış listesi, Yönetim kurulunda bulunan kişilerin yine en son tarihe göre sıralanmış şekildeki listesi, Yabancı şirketin kayıt ettirildiği yerde bulunan Ticaret Odası’ndan alınan ve şirketin aktif olduğunu gösteren belgeler gerekmektedir.p4

error: Bu site\\\'deki bilgileri kopyalamadan önce bizimle temasa geçin: [email protected]