Uluslararası İşletme Şirketi (Kıbrıs Offshore Şirketi)

Uluslararası İşletme Şirketi
Uluslararası İşletme Şirketi (Kıbrıs Offshore Şirketi) Offshore Şirketi'nin diğer şirket türlerinden farklı olarak Emanetçi (Trust) üzerinden hizmet verme imkanları vardır. Emanetçi'ler KKTC yasalarına göre Emanetçi Ruhsatı'na sahip kimseler olmalıdır. Emanetçi kullanan şirketlerin hissedar bilgileri halka açık değildir. Emanetçi Vekaletname'si ilgili Bakanlık'ta gizlilik içerisinde muhafaza edilir ve Mahkeme kararı olmadan kimseye açıklanamaz. Bu yapı ile hizmet veren bazı Türkiye merkezli şirketler: Ata Game, Game Sultan, Joy Game . KKTC’de yürürlükte olan Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası tahdında tescil olunan ve bu yasa kuralları ile faaliyet gösteren Uluslararası İşletme Şirketleri (UİŞ), Yasanın sağladığı imkanlar çerçevesinde faaliyetlerini tamamen yurt dışına yönelik yürütürler.UİŞ’ler yıllık net karları üzerinden %1 oranında Kurumlar Vergisi öderler.Bunun dışında UİŞ’ler yaptıkları faaliyetler dolayısı ile herhangi bir vergiye tabi değildirler.Sadece çalıştıracakları personelin vergi ve sosyal güvenlik yatırımlarını yapmakla sorumludurlar. Uluslararası işletme şirketleri ana sözleşmeleri'nde öngörülen her türlü faaliyetlerini tamamen…
Read More